✗ KOPPELVERKOOP -20% VANAF TWEE STUKS ✗
0 Winkelmandje
Toegevoegd aan winkelmandje
  Je hebt items in jouw winkelmandje
  Je hebt 1 item in jouw winkelmandje
   Totaal

   ALGEMENE VOORWAARDEN

   Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Just Fie worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Just Fie werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Just Fie.

   Art. 1 Leveringsvoorwaarden

   Just Fie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. We bezorgen je levering binnen de  2-5 werkdagen na bevestiging van je bestelling. De leveringskosten bedragen € 4,00, of gratis voor bestellingen boven de € 100

   Wij willen u erop wijzen dat Just Fie niet verantwoordelijk is voor verlies, schade en diefstal door de post.

   Art. 2 Betaalmogelijkheden

   Op de website van Just Fie is het mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact, Maestro, Paypall, ING betaalapp, KBC betaalapp, Belfius betaalapp & Klarna.

   Betaling gebeurt steeds via online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van je betaling.

   Art. 3 Wettelijke garantie

   Just Fie verzekert dat het product in goede staat is en (dus) werkt. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

   De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

   Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aanJust Fie te worden meegedeeld binnen een termijn van 10 dagen na de levering of aankoop in de winkel.

   Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Just Fie.

   Indien binnen deze termijn van 10 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

   Art. 4 Herroepingsrecht

   Zie pagina “Retourbeleid“.

   Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:

   Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 10 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

   Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

   Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

    

   Just Fie kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Roeselare of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.